ತಾಪತ್ರಯಗಳು ಅಂದರೇನು? : ಬೆಳಗಿನ ಹೊಳಹು

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ‘ತಾಪತ್ರಯ’ ಅನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ಆಗಾಗ ಬಳಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ‘ಸಂಸಾರ ತಾಪತ್ರಯ’ ಅನ್ನುವ ಪದಬಳಕೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು! ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ…

ಧ್ಯಾನ – ಸಾಧನೆಯ 6 ಹಂತಗಳು

ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಆನಂದ ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವಂಥದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು 6 ಹಂತಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿರಜಾನಂದರು । ಆಕರ: ಪರಮಾರ್ಥ ಪ್ರಸಂಗ, ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಗುರುವಿನ ಕ್ರೌರ್ಯದಷ್ಟು ಉದಾತ್ತವಾದುದು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ! : ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಡೈರಿ

ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಬಲ ಸವಾಲುಗಳೇ ಬೇಕು. ಗುದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವ ಗೋಡೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಷ್ಟೂ ಗುದ್ದುವ ಮುಷ್ಟಿ ಬೀಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತದೆ. ದುರ್ಬಲರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಜಾ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ದುರ್ಬಲರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ! ~ ಅಲಾವಿಕಾ