ಧ್ಯಾನ, ಮರಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಕುರಿತು ಶ್ರೀ ರಮಣರ ಚಿಂತನೆ

RAMANAಕಾಕಿನಾಡದಿಂದ ಬಂದ ಅನುಯಾಯಿಯೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ:

ಪ್ರಶ್ನೆ : ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಉಲ್ಲಸಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಮಂಕಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ?
ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ: ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಸತ್ವ ಗುಣದ ಆಟ; ರಜ – ತಮೋಗುಣಗಳ ವಿಲಾಸ. ನೀವು ತಮೋಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಲು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆದರೆ, ಸತ್ವಗುಣ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಉಳಿದ ಗುಣಗಳದ್ದೇನೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಶ್ನೆ : ಹೃದಯ ಎಂದರೇನು?
ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ: ಹೃದಯವನ್ನು ಆತ್ಮದ ಪೀಠ ಅನ್ನಬಹುದು.

ಪ್ರಶ್ನೆ : ದೈಹಿಕ ಹೃದಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರೇ?
ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ: ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ‘ನಾನು’ ಎಂಬ ಸ್ಫುರಣೆ ಹೊಮ್ಮುವ ಕೇಂದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ : ಮರಣದ ನಂತರ ಜೀವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ: ಮರಣದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯು, ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದೇಹವಿಲ್ಲದ ಜೀವ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ಆಗ ಉತ್ತರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ ಈ ಜೀವ ತನ್ನ ಪ್ರಕೃತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿ. ತಾನು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿ. ಆಗ ಇಂತಹ ಸಂದೇಹಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ : ಧ್ಯಾನ ಎಂದರೇನು?
ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಯಾವುದಾದರೂ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕುರಿತ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮ ಚಿಂತನೆಗೆ ನಿದಿಧ್ಯಾಸನ ಎಂಬುದು ಸರಿಯಾದ ಹೆಸರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ : ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ: ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಧ್ಯಾನ ಸಹಾಯಕ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾವವು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಅತ್ತ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾಧಕನಿಂದ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಈ ಧ್ಯಾನದ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕುರಿತು ಇರಬಹುದು, ಮಂತ್ರ ಜಪವಾಗಿರಬಹುದು, ಆತ್ಮ ಕೇಂದ್ರಿತವೂ ಆಗಿರಬಹುದು… ಹೀಗೇ…

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.