6 ವೇದ ಸುಭಾಷಿತಗಳು

ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಂದ ಆಯ್ದ 6 ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಸುಭಾಷಿತ ಚಿತ್ರಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ…

1

2

3

4

5

6

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

1 Response

  1. ಡಾ. ವಿಷ್ಣುದತ್ತ ಗುರೂಜಿ

    ನಾವೊಂದು ಗ್ರಹ, ಒಳಗಿರುವದು ವಿಗ್ರಹ, ಅದರ ಮುಂದೆ ನಿಂತರೆ ಮನೋನಿಗ್ರಹ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜೀವನವೇ ಕಾರಾಗೃಹ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ.

Leave a Reply