ಆ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ! : ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ, ನೀತಿ ಶತಕದಿಂದ…

ಈ ಸುಭಾಷಿತವನ್ನು ಭರ್ತೃಹರಿಯ ನೀತಿ ಶತಕದಿಂದ ಆಯ್ದಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ದೈವವೂ ವಿಧಿಯ ಆಧೀನ. ವಿಧಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ (ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ) ತಕ್ಕಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ಗೌರವವಿಸೋಣ. ಗೌರವಕ್ಕೆ, ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ಮಾಡೋಣ… – ಇದು ಈ ಸುಭಾಷಿತದ ತಾತ್ಪರ್ಯ.

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.