ಫರೀದನ ಉತ್ತರ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? : ಸೂಫಿ corner

ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಂದ, ಪೂರ್ವಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಫರೀದ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಇದನ್ನು ಓದಿ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ! | ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1 Comment

  1. ಅನುಗಾಲವು ನನ್ನೊಳು ನಾನಿದ್ದು, ಅರಿವಿಗೆ ಎರವಾಗುವ ಗುರುವನುಡುಕುತ, ಮಿಗುವ ನಗುವಲಿ ಹರಿವ ಬಯಕೆ ಎಲ್ಲರಲಿ.

Leave a Reply