ಭರವಸೆಯ ಪಾಶಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ : ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ

ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ

ಆಶಾಣಾಂ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಕಾಚಿದಾಶ್ಚರ್ಯ ಶೃಂಖಲಾ । ಬದ್ಧಾ ಯಯಾ ಪ್ರಧಾವಂತಿ ಮುಕ್ತಾಸ್ತಿಶ್ಠಂತಿ ಪಂಗುವತಃ

ಆಸೆ (ಭರವಸೆ) ಮನುಷ್ಯನ ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸರಪಳಿ. ಅದರಿಂದ ಬಂಧಿತರಾದವರು (ಗುರಿಯತ್ತ) ಓಡುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಆ ಸರಪಳಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದವರು ಚಲಿಸಲೂ ಆಗದಂತೆ ತೆವಳುತ್ತಾರೆ!

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.