ಟೀ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠ

ಶಿಷ್ಯನ ಮಾತಿನಿಂದ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತನಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕಣದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ. ಸಮುರಾಯಿ ಕೂಡ ಆಕ್ರೋಶಭರಿತನಾಗಿ ಯುದ್ಧಕಣಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ. ಆಮೇಲೆ… | ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಬದುಕು ಶುರುವಾಗೋದೇ ಮಧ್ಯದಿಂದ…

ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರರ ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಮರ್ಶಕರು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಪದ್ಯ ಏಕ್ದಂ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏಕ್ದಂ ಮುಗಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ; ಆ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ … More

ಪರಿತ್ಯಾಗ : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಯಾವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆಗ ಯಾವದನ್ನೂ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯೇ ಪರಿತ್ಯಾಗ ~ ಓಶೋ; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕತೆ: ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಲೇ ಲೌಕಿಕತೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕರೋ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಲೌಕಿಕರು ಕೂಡ… ~ ಓಶೋ ರಜನೀಶ್; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ … More

ಧೈರ್ಯದ 6 ಬಗೆಗಳು : ಅರಳಿಮರ Posters

ಧೈರ್ಯ ಅಂದರೆ ಧಾರಣ ಶಕ್ತಿ. ದೈಹಿಕ, ನೈತಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಧಾರಣ ಶಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ 6 ಬಗೆಯ … More

ಆನಂದ – ಸುಖ (ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ) : To have or to be #52

Being ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದುಕಿನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಫಿಲಾಸೊಫಿಕಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಆನಂದ ಎನ್ನುವುದು ಕೇಂದ್ರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಸುಖದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು (pleasure) ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಬೌದ್ಧ … More

ಸಾಧನೆ ಎಂದರೆ… : ಓಶೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಹಸಿವಾದಾಗ ಊಟ ಮಾಡುವುದು, ನಿದ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದಾದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ… ~ ಓಶೋ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ