ವೀರಬ್ರಹ್ಮ ಕಾಲಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕರೋನ ಕುರಿತು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತೇ!?

ವೀರಬ್ರಹ್ಮಂ ಕಾಲಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕರೋನ ಕುರಿತು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ಭವಿಷ್ಯ ವಾಣಿಯ ಅನುವಾದ… | ವಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನಂಗಲಿ ವೀರಬ್ರಹ್ಮಂ ಕಾಲಜ್ಞಾನದ 114 ನೇ ಪದ್ಯವುಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿರುವ ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು: “ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲಿ ವಿಷಗಾಳಿ ಹುಟ್ಟುವುದುಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸಾಯ್ತಾರಯ್ಯಾ !ಕೋರಂಕಿಯೆಂಬ ಸೋಂಕುಕೋಟಿಮಂದಿಗೆ ತಗುಲಿಕೋಳಿಯಂತೆ ತೂಗಿ ಸಾಯ್ತಾರಯ್ಯಾ ॥” ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಎಂದರೆ ಮುಂದಾಗುವುದನ್ನುಈಗಲೇ ಕಂಡು ಹೇಳುವುದು ಎಂಬುದುಜನಪ್ರಿಯ ಅರ್ಥ! ಭೂತ ವರ್ತಮಾನ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಗಳ ಕಾಲಗತಿಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ಹೇಳುವುದು ಎಂಬುದು ನಿಜಾರ್ಥ! ದಾರ್ಶನಿಕರು […]

ಸುಖ ಸಂತುಷ್ಠಿ ನೀಡುವ ಶ್ರೀರಾಜ ರಾಜೇಶ್ವರೀ ಸ್ತೋತ್ರ

ಶ್ರೀರಾಜ ರಾಜೇಶ್ವರೀ ಸ್ತೋತ್ರ ಮತ್ತು ಸರಳ ಭಾವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲಿದೆ… ಕಲ್ಯಾಣಾಯತ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರವದನಾ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಾನಂದಿನೀಪೂರ್ಣಾಪೂರ್ಣತರಾ ಪರೇಶಮಹಿಷೀ ಪೂರ್ಣಾಮೃತಾಸ್ವಾದಿನೀ |ಸಂಪೂರ್ಣಾ ಪರಮೋತ್ತಮಾಮೃತಕಲಾ ವಿದ್ಯಾವತೀ ಭಾರತೀಶ್ರೀ ಚಕ್ರಪ್ರಿಯ ಬಿಂದುತರ್ಪಣಪರಾ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ||೧|| ಭಾವಾರ್ಥ: ಮಂಗಲಮಯವಾದ ಪೌರ್ಣಿಮೆಯ ಚಂದಿರನಂತೆ ಆಕರ್ಶಕವಾದ ಮೊಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದವಳಾಗಿರುವ; ಪತಿಯಾಗಿರುವ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಸಂತಸವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ; ಪರಿಪೂರ್ಣಾಳಾದ; ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪಟ್ಟದ ಮಹಿಷಿಯಾಗಿ ಅಮೃತರಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸವಿಯುತ್ತಿರುವ; ಹದಿನಾರು ಕಲಾ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ; ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಮೃತಾತ್ಮಕಲಾ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾವತಿಯೂ,ವಿದ್ವಾಂಸಳೂ ಆಗಿ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರದ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ತಾಯಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಯು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವಳು. ಏಕಾರಾದಿ […]

ನದೀ ಸ್ತೋತ್ರ; ನಾರದ ಪುರಾಣದಿಂದ…

ನಮಗೆ ಪಂಚಮಹಾನದಿಗಳ ಹೆಸರು ಬಾಯಿಪಾಠ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನೀರೆಲ್ಲವೂ ತೀರ್ಥವೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನದಿಯೂ ಜೀವನದಿಯೇ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳನ್ನಷ್ಟೆ ಪೊರೆದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣಗಳಂಥ ಜಡ ಚೈತನ್ಯವನ್ನೂ ಪೊರೆದು ಪೋಷಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲವು ನದಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನಾರದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ‘ನದೀ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು… ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕೆಂದು ಹುಡುಕುವವರೂ ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿ!  ನದೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ  ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶನಮ್ | ಭಾಗೀರಥೀ ವಾರಣಾಸೀ ಯಮುನಾ ಚ ಸರಸ್ವತೀ || […]

ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೆಂಬ ಅರಿವು : ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ

ನಿನ್ನ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಅನುಭವದ ಚಾಣಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಥಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ಸತ್ಯದ ಬೆಳಕು ಉದಯಿಸುವುದೋ ಅದೇ ನಮಗೆ ದಾರಿ ತೋರುತ್ತದೆ | ಪ್ರದೀಪ Who am I ? ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಲೋಕದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ.ನಾನಾರು ಎಂದು ತಿಳಿವವರೆಗೂ ಮುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ ,ಇದನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಂತೆ ಎಂದು … “ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೇ ,ನಾವೇ ಎಲ್ಲರೂ,ಎಲ್ಲದೂ ನಾವೇ ನಾವೇ ಎಲ್ಲದೂ”                   ಸಿಂಪಲ್ ಅದ್ವೈತ. ಒಂದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ […]

ಯೋಗ ಎಂದರೇನು? ಶಿವಯೋಗ ಎಂದರೇನು?

ಯೋಗ ಎಂದರೆ ಕೂಡುವುದು ಎಂದರ್ಥ ,ಯೋಗ ಪದವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು…. | ಶಿವಯೋಗ ಶಿವಾನುಭವ ಮಂಟಪ ಯುಜ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಯೋಗ ಪದವು ಬಂದಿದೆ,ಯುಜ್ಯತೇ ಅನೇನ ಇತಿಃ ಯೋಗಃ –ಅನೇಕವನ್ನು (ಮನಸ್ಸು – ಅನೇಕ ಕಡೆ ಹರಿದಾಡುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು) ಕೂಡಿಸುವುದು ಯೋಗ. ಯೋಗಸಾಧಕರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸುವ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವಿದೆ. ” ಯೋಗೇನ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಪದೇನಾ ವಾಚಾಂಮಲಂ ಶರೀರಸ್ಯಚ ವೈದ್ಯಕೇನ ||ಯೋಪಾಕರೋಕ್ತಮ್ ಪ್ರವರಂ ಮುನೀನಾಂಪತಂಜಲೀಂ ಪ್ರಾಂಜಲಿನ್ ರಾನತೋಸ್ಮಿ || ಈ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥವೂ ಸಹ ಯೋಗವೆಂದರೆ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯನ್ನು […]

ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರು : ಸುಭಾಷಿತ

ನಾವು ಬದುಕಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಎಂದು ನೆವ ಹೇಳುತ್ತಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೆ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಚೂರುಚೂರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ನಾವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವುದೇ ಇಲ್ಲ! ಭಗವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸೃಷ್ಠಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಮ್ಮದೇ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾರದೋ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕುವುದಾದರೆ ನಾವೇಕೆ ಬದುಕು ನಡೆಸಬೇಕು? ನಾವು ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ಇದು ಸಜ್ಜನಿಕೆ. ಇದು […]

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಏಳು ವಿಧಗಳು : ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಬಗೆಯ ಪ್ರೀತಿ?

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಏಕೈಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವ ಪರಿಪಾಠವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಬಹುರೂಪಿ ತತ್ವವನ್ನು ಅರಿತು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕರು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳು ; ಅವುಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ…  ~ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನಂಗಲಿ ‘ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ’ ಎಂಬ ಏಕೈಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಟರೆ, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ‘ರಮ್ಯಪ್ರೀತಿ’ ಅಥವಾ ‘ರಮ್ಯಪ್ರೇಮ’ ಎಂಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಬೇಕಷ್ಟೆ ! ಆದರೆ […]

ಸಂತುಷ್ಟ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಜಾನ್ ಲೆನನ್ ಹೇಳಿದ 10 ಗುಟ್ಟುಗಳು

ಜಾನ್ ಲೆನನ್ ಒಬ್ಬ ಪಾಪ್ ಸಂಗೀತಗಾರ,  ಆತ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ಟಿ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದವನು. ಲೆನನ್, ಪ್ರೀತಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಡಲು ಬೇಕಾದ 10 ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವು ಹೀಗಿವೆ …. | ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ : ಪ್ರಣವ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಭರವಸೆ ಸ್ವಯಂ ಸಂತೋಷ  ಶಾಂತಿ  ಅಂತ್ಯ  ಸಮಯ  ತಪ್ಪು  ಬದುಕು