ಹೆಂಡತಿಯೋ ಪ್ರೇಯಸಿಯೋ! : ಝಿಝೆಕ್ ಹೇಳಿದ ಜೋಕು

ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಒಮ್ಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಏಂಗೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೆನಿನ್ ಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು, “ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಯಸಿ ?”

ಪ್ರೇಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧನಾದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ನನಗೆ ಹೆಂಡತಿಯೇ ಇಷ್ಟ ಎಂದ. ಬದುಕನ್ನು ಅದರ ಎಲ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಏಂಗೆಲ್ಸ್, ನನಗೆ ಪ್ರೇಯಸಿಯೇ ಇರಲಿ ಎಂದ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದದ್ದು ಲೆನಿನ್ ನ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿ. ಲೇನಿನ್ ನನಗೆ ಹಂಡತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಯಸಿ ಇಬ್ಬರೂ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದ.

ಹಾಗಾದರೆ ಲೆನಿನ್ ಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತವಾಗಿ ಅಪಾರ ಲೈಂಗಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಎಂದು ಜನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಲೆನಿನ್ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಕೊಟ್ಟ.

ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಯಸಿ ಇಬ್ಬರೂ ಇದ್ದರೆ, ಪ್ರೇಯಸಿಗೆ ಕರೆದಾಗ ಹೆಂಡತಿಯ ಜೊತೆ ಇರುವೆನೆಂದೂ, ಹೆಂಡತಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವೆನೆಂದೂ ಹೇಳಿ ಇಬ್ಬರಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಏಕಾಂತದ ಜಾಗೆಗೆ ಹೋಗಿ I will learn, learn learn.

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.