ಹೆಂಗಸರ ತಲೆ ನೋವು

ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ತಲೆ ನೋವಿನ ಹುಟ್ಟಿನ ಕಾರಣ ಓಶೋ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ… | ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಹೀಗೊಂದು ಕಥೆ,

ಈಡನ್ ನ ಉದ್ಯಾನವನದಿಂದ ಆ್ಯಡಂ ನನ್ನು ಕೂಗಿ ಕರೆದ ಭಗವಂತ,

“ ಆ್ಯಡಂ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಚುಂಬಿಸುವುದನ್ನ ಕಲಿಸುತ್ತೇನೆ”

“ ಚುಂಬನ ಹಾಗೆಂದರೇನು?” ಆ್ಯಡಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ.

“ ಈವ್ ಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಅವಳ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತು”

ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಡಂ ವಾಪಸ್ಸಾದ.

“ ನಾನು ನಿನಗೆ ಈಗ ಪ್ರೇಮಿಸುವುದನ್ನ ಕಲಿಸುತ್ತೇನೆ” ಹೇಳಿದ ಭಗವಂತ.

“ ಪ್ರೇಮ, ಹಾಗೆಂದರೇನು ?” ಆ್ಯಡಂ ಕೇಳಿದ.

ಭಗವಂತನಿಂದ ಪ್ರೇಮ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಕಲಿತು ಆ್ಯಡಂ, ಈವ್ ಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋದ.

ಹಾಗೆ ಹೋದ ಆ್ಯಡಂ, ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ.

“ ಭಗವಂತ ತಲೆ ನೋವು ಎಂದರೇನು ?”

ಹೀಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರ ತಲೆ ನೋವಿನ ಕಥೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ತಲೆನೋವು ಎಂದಾಗ ಅವಳನ್ನ ಪೀಡಿಸ ಬೇಡಿ, ಇದು ಶುರುವಾದದ್ದು ಈವ್ ಳಿಂದ,
ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆ್ಯಡಂ ಆಕೆಯನ್ನ ಪ್ರೇಮಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ!

Osho, Sufis : The people of the path – Talks on Sufism, Vol 1, Ch 12, Q3 (excerpt)

Leave a Reply