ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು!? : Zen ಕಥೆ

ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲವಾದರೆ ಮತ್ತೇನು ಅನ್ನುವ ಉನ್ ಶೋನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಾಂಜಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೆ!? ಓದಿ ಈ ಝೆನ್ ಕಥೆ…

Leave a Reply