ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು!? : Zen ಕಥೆ

ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲವಾದರೆ ಮತ್ತೇನು ಅನ್ನುವ ಉನ್ ಶೋನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಾಂಜಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೆ!? ಓದಿ ಈ ಝೆನ್ ಕಥೆ…

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply