ಹಾಯ್ಕುಗಳು, ಭಾನುವಾರದ ಕಂತು

ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

2

3

4

5

6

1 Comment

  1. ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ payment receiver options ಸರಿ ಮಾಡಿ.. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದೋಕೆ ಬೇಜಾರು ಆಗುತ್ತೆ.

Leave a Reply