ತಾವೋ ತಿಳಿವು #34 ~ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಲ್ಲ…

ಮೂಲ : ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

tao3

ಲ್ಲ ಧಾರೆಗಳೂ
ಸಮುದ್ರದತ್ತ ಹರಿಯುತ್ತವೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಸಮುದ್ರ , ಕೆಳಗೆ ನಿಂತು ಕರೆಯುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿನಯವೇ ಸಮುದ್ರದ ಶಕ್ತಿ.

ಜನರನ್ನು ಆಳಬೇಕೆನ್ನುವವರು
ಅವರಿಗಿಂತ ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಕೆಳಗೆ ನಿಲ್ಲಿ.
ಜನರನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕೆನ್ನುವವರು
ಅವರಿಗಿಂತ ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ನಡೆಯಿರಿ.

ತಾವೋ,
ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಮಾತಾಡುವಾಗಲೂ
ಜನರಿಗೆ ಕೀಳರಿಮೆ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ;
ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಮುನ್ನಡೆಸುವಾಗಲೂ
ಹಾದಿ ತಪ್ಪುವ ಭಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ತಾವೋಗೆ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಲ್ಲ
ಅಂತಯೇ ತಾವೋ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಸಾಧ್ಯ.

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.