ಮೊದಲು ಚಹಾ ಕುಡಿ ~ ಝೆನ್ ಕಥೆ

ಝೆನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೋಶು, ತನ್ನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸನ್ಯಾಸಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿದ ;
“ನಾನು ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಾ ?”
“ಇಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್, ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು”
“ಓಹ್ ! ಹೌದಾ.. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲು ಚಹಾ ಕುಡಿ”

ಆಮೇಲೆ ಜೋಶು ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿದ ;
“ನೀನು? ನೀನೂ ಹೊಸಬನಾ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ?”
“ಇಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾನು ಹಳಬ, ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಾನು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು”
“ಓಹ್ ! ಹೌದಾ… ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲು ಚಹಾ ಕುಡಿ”

ಈ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸನ್ಯಾಸಿಯೊಬ್ಬ ಜೋಶೋನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ;
“ಮಾಸ್ಟರ್, ಏನಿದು ವಿಶೇಷ? ಆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಲು ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲಾ?”
“ಓಹ್ ನೀನಿನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿಯಾ ? ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲು ಚಹಾ ಕುಡಿ”

Advertisements

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.