ಸಂತರು ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ… ~ ರೂಮಿ ಪದ್ಯ

ರ್ಮ ಮತ್ತು ದ್ರೋಹದ ಆಚೆಗೆ ಒಂದು ಬಯಲು ಇದೆ.
ಪ್ರೇಮ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಈ ಬಯಲಿನ ನಟ್ಟ ನಡುವೆ.
ಸಂತರು ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ;
ನಂಬಿಗಸ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ದ್ರೋಹಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ
~ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ರೂಮಿ
|ಅನುವಾದ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

rumi c

 

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.