ಮಹಾಯೋಗಿನಿ ರಾ-ಉಮ್ ಳ ಕನ್ನಡಿ ಧ್ಯಾನದ ರಹಸ್ಯ

raum

: ಯಾದಿರಾ
ಮರುಭೂಮಿಯ ಮಹಾ ಯೋಗಿನಿ ರಾ-ಉಮ್‌ ಸೌಂದರ್ಯವತಿಯೂ ಹೌದು. ಅವಳ ಅರಿವಿನ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಗಳು ಶಿಷ್ಯರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವಳ ದೇಹ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಾ-ಐನ್ ಸಾಇಲ್ ಹೇಳಿದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆಯೊಂದಿದೆ.

ರಾ-ಉಮ್ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕನ್ನಡಿಯ ಎದುರು ನಿಂತಿರುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲವೊಂದಿತ್ತಂತೆ. ಕನ್ನಡಿಯ ಎದುರು ನಿಂತು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಅವಳ ಬಳಿ ಪ್ರಸಾದನ ಸಾಧನಗಳೇನೂ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವಳು ಕನ್ನಡಿಯೆದುರು ನಿಂತು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೋದ್ಯವಾಗಿತ್ತು.

ರಾ-ಉಮ್‌ಳ ಗುರುವಾಗಿದ್ದ ಮಹಾಯೋಗಿನಿಯೂ ಕನ್ನಡಿಯೆದುರು ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಕುಳಿತೋ ನಿಂತೋ ಇರುತ್ತಿದ್ದಳಂತೆ. ಗುರು ಮುಖೇನ ಕಲಿತ ಈ ಕನ್ನಡಿ ಧ್ಯಾನದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ರಾ-ಉಮ್ ಯಾರಿಗೂ ಬೋಧಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವು ಶಿಷ್ಯೆಯರಿಗೆ ಅಸೂಯೆಯೂ ಇತ್ತಂತೆ. ಹೀಗೆ ಅಂತೆ-ಕಂತೆಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಇದ್ದ ರಾ-ಉಮ್‌ಳ ಕನ್ನಡಿ ಧ್ಯಾನದ ರಹಸ್ಯ ಭೇದಿಸಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ ವಾ-ಐನ್ ಸಂಜೆಯ ಪಾನೀಯ ಧ್ಯಾನದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಯೇ ಬಿಟ್ಟನಂತೆ.
‘ತಾವು ಕನ್ನಡಿಯೆದುರು ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಇರುವುದೇಕೆ?’

ರಾ-ಉಮ್ ತನ್ನ ಪಾನೀಯದ ಕೊನೆಯ ಗುಟುಕನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ತನಕ ಮೌನವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ:
‘ಕನ್ನಡಿ ಸುಳ್ಳನ್ನೆಂದು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಗಿರುವನೆಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿ ನಗುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ’

ಅಂದು ವಾ-ಐನ್‌ನ ಪಾನೀಯ ಧ್ಯಾನ ಮರುದಿನ ಸೂರ್ಯ ಮೂಡುವ ತನಕ ಮುಂದುವರಿಯಿತು!

Advertisements

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.