ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆಡಿಯೋ : ಅಧ್ಯಾಯ 2

ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಂದರ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಾಣದ ಗುರುತು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. 

ಅವಧಿ : 15 ನಿಮಿಷ 48 ಸೆಕೆಂಡ್’ಗಳು | ಕೃಪೆ : ವಿವೇಕ ಧ್ಯಾನ ಸೌಂಡ್ ಕ್ಲೌಡ್

ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲಿದೆ :  https://aralimara.com/2019/04/02/geete-7/

Leave a Reply