ಚಪ್ಪಲಿಗೇ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ಅಂದ ನಸ್ರುದ್ದೀನ್! : tea time story

ಪಾಪ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ನನ್ನ ಆದ್ಯತೆ ಅಂದ ಮುಲ್ಲಾ ನಸ್ರುದ್ದೀನ್!

mulla 12

Leave a Reply