ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಬುಡಸಮೇತ ಕಿತ್ತೆಸೆದುಬಿಡು… : ಅನುಭಾವ ಪದ್ಯ

ಮೂಲ : ನಿಸರ್ಗದತ್ತ ಮಹಾರಾಜ್ | ಅನುವಾದ : ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ್ ಗೋಣಿ

ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ನೀನು ಏನೆಂದರೆ
ಏನು ಅಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ .

ಪ್ರೀತಿ ಸಕಲವೂ ನೀನೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ,
ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸಾಗುತ್ತದೆ .

ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಿರುವದರಿಂದಾಗಿ
ನಾವು ಸತ್ಯದಿಂದ ದೂರಾಗುತ್ತೇವೆ .
ನಮ್ಮ ಅನಗತ್ಯ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದಾಗಿ
ಅಸತ್ಯವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ .

ಸುಳ್ಳು ಬಯಕೆಗಳು ,ಸುಳ್ಳು ಭಯಗಳು ,
ಸುಳ್ಳು ನಂಬಿಕೆಗಳು , ಸುಳ್ಳು ಉಪಾಯಗಳು ,
ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಸುಳ್ಳು ಸಂಬಂಧಗಳು
ಸುಳ್ಳುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನ ಸದಾ ನರಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ !
ಆ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಬುಡಸಮೇತ ಕಿತ್ತೆಸೆದುಬಿಡು ,
ನೀನು ಎಲ್ಲ ವೇದನೆಗಳಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತನಾಗಿಬಿಡುತ್ತೀಯಾ.
ಸತ್ಯವೊಂದೇ ನಿನ್ನನ್ನ ಪರಮ ಸಂತುಷ್ಟನನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ,
ಸತ್ಯವೊಂದೇ ನಿನ್ನನ್ನ ಅಮರತ್ವದೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ !!

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.