ಶಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರೇಮದ ನಲವತ್ತು ನಿಯಮಗಳು : ನಿಯಮ #36

ಮೂಲ : ಶಮ್ಸ್ ಎ ತಬ್ರೀಝ್ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

‘ಭಾಗ’ ಬದಲಾದರೂ
‘ಪೂರ್ಣ’ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ
ಪ್ರತೀ ಕೆಡಕಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ
ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಡಕು ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
ಹಾಗೆಯೇ
ಪ್ರತೀ ಒಳತಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಒಳಿತು.

ಹಾಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ
ಯಾವುದೂ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
ಮತ್ತು, ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ
ನಿಜವಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ
ಒಬ್ಬ ಸೂಫೀಯ ನಿರ್ಗಮನವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೂಫಿಯ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತದೆ.

34ನೇ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ : https://aralimara.com/2020/02/22/sufi-89/

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

1 Response

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.