ಉಂಗರವೋ ಖಾಲಿ ಬೆರಳೋ? : ನಸ್ರುದ್ದೀನನ ಕಥೆಗಳು

ನಿನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಉಂಗುರ ಕೊಡು ಅಂದವನಿಗೆ ಮುಲ್ಲಾ ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? 

Leave a Reply