ಉಂಗರವೋ ಖಾಲಿ ಬೆರಳೋ? : ನಸ್ರುದ್ದೀನನ ಕಥೆಗಳು

ನಿನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಉಂಗುರ ಕೊಡು ಅಂದವನಿಗೆ ಮುಲ್ಲಾ ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? 

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply