ನಾರದರು ಹೇಳಿದ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯ 16 ಗುಣಗಳು : ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿವೆ?


ನಾರದರು ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದ 16 ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ:

1. ಗುಣವಾನ್ – ನೀತಿವಂತರು
2. ವೀರ್ಯವಾನ್- ಶೂರರು
3. ಧರ್ಮಜ್ಞ – ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದವರು
4. ಕೃತಜ್ಞ – ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯ/ಉಪಕಾರವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವವರು
5. ಸತ್ಯವಾಕ್ಯ – ಸತ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಯುವವರು
6. ಧೃಡವೃತ – ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಿದವರು
7. ಚರಿತ್ರವಾನ್ – ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯುಳ್ಳವರು
8. ಸರ್ವಭೂತಹಿತ – ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸುವವರು
9. ವಿದ್ವಾನ್ – ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವರು
10. ಸಮರ್ಥ – ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವರು
11. ಸದೈಕ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ – ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಿತವಾದುದನ್ನೆ ಸದಾ ನೋಡಬಯಸುವವರು (ಕೆಡುಕನ್ನು ಹುಡುಕದವರು)
12. ಆತ್ಮವಂತ – ಧೈರ್ಯಸ್ಥರು
13. ಜಿತಕ್ರೋಧ – ಕೋಪವನ್ನು ಗೆದ್ದವರು
14. ದ್ಯುತಿಮಾನ್ – ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳವರು
15. ಅನಸೂಯಕ – ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲದವರು
16. ಕಸ್ಯ ಬಿಭ್ಯತಿ ದೇವಾಶ್ಚ ಜಾತರೋಷಸ್ಯ ಸಂಯುಗೇ – ಯಾರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳೂ ಹೆದರುವರೋ ಅಂಥವರು

ನಾರದರು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಹದಿನಾರು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗುಣಗಳಿವೆ? ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 16ಕ್ಕೆ 16 ಗುಣಗಳೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. 10/16 ಆದರೆ ನೀವು ಸಜ್ಜನರು. 6/10 ಆದರೆ ನೀವು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ. 2/16 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದರೆ; ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ಬದುಕು ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ನೀವು ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನೂ ಸಮಯವಿದೆ; ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ನೆನಪಿಡಿ. ಯಾರೂ ಅಧಮರಲ್ಲ. ಯಾರೂ ದುಷ್ಟರಲ್ಲ. ಮೂಲತಃ ಯಾರೂ ಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ನೈಜ ಗುಣ ಸದ್ಗುಣ. ನಿಮ್ಮ ನೈಜ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕುಂದಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಏಕೆಂದರೆ, ನಾವೂ – ನೀವೂ ಪರಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು. ಪರಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಚ್ಯುತಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.