ಎರಡು ಮೈಲಿ ದೂರ; ಓಶೋ ಹೇಳಿದ ಕಥೆ

“ಯಾಕೆ ಬುದ್ಧ ನಿನಗೆ ಈ ಮರ ಕಡಿಯುವವನ ಮೇಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲವೆ? ಎರಡು ಮೈಲಿ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲವೆ?” ಆನಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಬುದ್ಧನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ | ಓಶೋ ರಜನೀಶ್; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

That’s what I have been doing my whole life, telling people, ‘Just a little more. Soon you will be reaching.’ – Osho

ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅವನ ಪ್ರಧಾನ ಶಿಷ್ಯ ಆನಂದ ಒಮ್ಮೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ತಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ದಾರಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರು.

“ ಮಕ್ಕಳಾ ಆ ಹಳ್ಳಿ ದೂರವೇನಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಎರಡು ಮೈಲಿ, ಹೀಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ” ಅಜ್ಜಿ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದಳು.

ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡು ಮೈಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿದ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಆನಂದ ಇನ್ನೂ ಹಳ್ಳಿಯ ಸುಳಿವು ಕಾಣದಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮರ ಕಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದರು.

“ ಹಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ? ನಾವೇನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ದಾರಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಾ ?”

“ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಿ, ಹೀಗೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಮೈಲಿ ದಾಟಿದರೆ ಹಳ್ಳಿ” ಮರ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾರಿ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಡಿದ.

ಮರ ಕಡಿಯುವವನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಆನಂದನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು, “ ಬುದ್ಧ ದೇವ, ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ 2 ಮೈಲಿ ದಾಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಮೈಲಿ ದೂರ ಇದೆ ಹಳ್ಳಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾ? ಏನಿದು ವಿಚಿತ್ರ?”

“ ಈ ಎರಡು ಮೈಲಿ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ದೂರ ವಿಚಾರಿಸು” ಬುದ್ಧ ನಗುತ್ತ ಆನಂದನಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ.

“ಯಾಕೆ ಬುದ್ಧ ನಿನಗೆ ಈ ಮರ ಕಡಿಯುವವನ ಮೇಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲವೆ? ಎರಡು ಮೈಲಿ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲವೆ?” ಆನಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಬುದ್ಧನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ.

“ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಮಹಾ ಅಂತಃಕರುಣಿಗಳು, ಅವರು ಕೇವಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿ ಇರುವ ದೂರ ಹತ್ತು ಮೈಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹತಾಶರಾಗಿಬಿಡುತ್ತೇವೆಯೋ ಎಂದು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗುರಿ ಹೇಳಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ” ಬುದ್ಧ, ಆನಂದನಿಗೆ ಆ ಇಬ್ಬರ ವರ್ತನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದ.

ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದಂತೆ ಹಳ್ಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹತ್ತು ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಪ್ರತೀ ಬಾರಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ದೂರ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರತೀ ಹಳ್ಳಿಯ ಮನುಷ್ಯನೂ “ ದೂರ ಕೇವಲ ಎರಡು ಮೈಲಿ, ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ” ಎಂದೇ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಅವರು ಹಳ್ಳಿ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಆನಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ, “ ಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತು ಮೈಲಿ ದೂರ ಇರುವ ವಿಷಯ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ?”

ಬುದ್ಧ ನಗುತ್ತ ಉತ್ತರಿಸಿದ, “ ನನ್ನದೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ವ್ಯವಹಾರವೇ. ನನ್ನ ಇಡೀ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಹೀಗೆಯೇ ಭರವಸೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ‘ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಮಾತ್ರ , ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತೀರಿ, ಹತಾಶರಾಗದೇ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ’ ಎಂದು.”

Osho, The Sword & the Lotus – Talks in the Himalayas, Ch 15, W1 (excerpt)

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.