ಟಾಲ್ ಸ್ಟಾಯ್ ‘ತಿಳಿ’ಗೊಳ : ಅರಳಿಮರ POSTERS

ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

1 Response

  1. ಅಮರದೀಪ್. ಪಿ.ಎಸ್.

    ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಅನುವಾದದ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು, ಚುಟುಕು ಗಳನ್ನು ಓದಲು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ….. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್

Leave a Reply