ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮತಗಳು ಸಮಾನ | ಶ್ರೀರಮಣರ ವಿಚಾರಧಾರೆ

ದೇಹ ವಾಸನೆ, ಲೋಕ ವಾಸನೆ , ಶಾಸ್ತ್ರ ವಾಸನೆ ಎಂಬ ಮೂರು ವಿಧ . ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಆಧಾರವಾಗಿರುವುದು ಅಹಂಕಾರ.

ಶ್ರೀ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ

ಅಜ್ಞಾನಿಯ ಆತ್ಮನ ಕುರಿತು ಹಲವು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾನೆ .

ಮತಗಳು ಆತ್ಮನು ಇದ್ದಾನೆ , ಆತ್ಮನು ಇಲ್ಲ , ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪವಿದೆ , ಅದು ನಿರಾಕಾರ , ಅದು ಏಕ, ಅದು ಎರಡು ( ಹಲವು ) ಅದು ಒಂದೂ ಅಲ್ಲ , ಎರಡೂ ಅಲ್ಲಾ , ಎಂದು ಹಲವಾರು ಬಗೆಗಳಿವೆ. ಇವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಸ್ತಿಕ , ನಾಸ್ತಿಕ , ಸಗುಣ , ನಿರ್ಗುಣ , ಅದ್ವೈತ , ದ್ವೈತ , ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಎಂದು ಹಲವು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ ಎಂದರೆ ‘ಅಭಿಪ್ರಾಯ’ ಎಂದಷ್ಟೇ!

ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮತಗಳೂ ಸಮಾನ. ಅವನದು ಸಮರಸ. ಯಾವ ಮತವಾದರೂ ಸರಿ ಅದರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸಾಧನೆ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ ಅದ್ವೈತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮೇಲಾಗಿ ಮತಾಭಿಮಾನ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯೇ , ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಬಗೆಯ ವಾಸನೆಯೇ ( ಬಂಧನವೇ)

ದೇಹ ವಾಸನೆ, ಲೋಕ ವಾಸನೆ , ಶಾಸ್ತ್ರ ವಾಸನೆ ಎಂಬ ಮೂರು ವಿಧ . ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಆಧಾರವಾಗಿರುವುದು ಅಹಂಕಾರ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಾಸನೆಯು ಬಹಳ ಬಲಶಾಲಿಯಾದುದು ಮತ್ತು ಬಿಡಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನೂ ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಪರಮಾರ್ಥ ಸತ್ಯವು ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ನಾಶವಾದ ಸ್ವಾನುಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವವಾಗುವುದೇ ಹೊರತು , ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲ. ಅವು ನಾಶವಾಗುವ ಮೊದಲೇ “ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಅರಿತು ಬಿಟ್ಟೆ” ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವುದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾದ.

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.