ಮಜ್ರೂಹ್ ಸುಲ್ತಾನ್`ಪುರಿ ಶಾಯರಿ: ಅರಳಿಮರ Posters

ಉರ್ದು ಕವಿ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತಚಿತ್ರ ರಚನೆಕಾರರಾಗಿದ್ದ ಮಜ್ರೂಹ್ ಸುಲ್ತಾನ್`ಪುರಿಯವರ ಕೆಲವು ಶಾಯರಿಗಳು… । ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

Leave a Reply