ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಕಮೂ’ : ಅರಳಿಮರ Posters

ನೊಬೆಲ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫಿಲಾಸಫರ್, ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಥರ್  ‘ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಕಮೂ’ ಅವರ ಕೆಲವು ಹೊಳಹುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ… । ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

Leave a Reply