ಕವಿ ‘ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್’ ಕಾವ್ಯಹನಿ : ಅರಳಿಮರ Posters

ಐಕಾನ್ ಆಫ್ ಅನಾರ್ಕಿಸಮ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾದ ಮಲಯಾಳಮ್ ಕವಿ ಎ.ಅಯ್ಯಪ್ಪನ್ ಅವರ ಕೆಲವು ಕಾವ್ಯಹನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದವರು, ಯುವ ಕವಿ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತ ಆಶಿಕ್ ಮುಲ್ಕಿ . ಇದು ಇವರ ಪದ್ಯ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಕಂತು.

1

2

3

4

5

6

7

Leave a Reply