ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತದಲ್ಲಿ ‘ಚಾಣಕ್ಯ’ ನೀತಿಗಳು

ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಸೂತ್ರಗಳು ತಿಳಿವಿನ ಗಣಿಗಳು. ಅವು ಕೇವಲ ರಾಜಕಾರಣ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ, ಅವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ / ರಾಜ ಇರುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ/ ಕುಟುಂಬ – ಸಮಾಜವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ನಿಮಗೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ!

‘ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ’ ಇಂದ ಆಯ್ದ ಮೊದಲ ಎಂಟು ಸೂತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ… | ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ : ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ

1

2

3

4

5

6

7

8

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

1 Response

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.