ಫೋನ್ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ : tea time story

ಜಗಳಾಡಿಕೊಂಡು ತವರು ಸೇರಿದ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಪದೇ ಪದೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾಕೆ !?

Leave a Reply