ಫೋನ್ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ : tea time story

ಜಗಳಾಡಿಕೊಂಡು ತವರು ಸೇರಿದ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಪದೇ ಪದೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾಕೆ !?

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply