ತಾವೋ ತಿಳಿವು #43 ~ ಬೆಳಕನ್ನು ಧರಿಸುವುದೆಂದರೆ ಹೀಗೆ…

ಮೂಲ : ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

tao

ನುರಿತ ಪ್ರಯಾಣಿಕನಿಗೆ
ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ.
ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾವಿದನೂ ಹಾಗೆಯೇ
ಒಳಗಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಲೆ ಬಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಪ್ರಖರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಹಂಗಿಲ್ಲ
ಮಾತು ಬಲ್ಲವ, ತಡವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಬೆರಳು ಬಳಸದೇ ಎಣಿಸುವವನೇ
ಚತುರ ವ್ಯಾಪಾರಿ.

ಅಂತೆಯೇ ಸಂತ,
ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೂ ಸಿಗುತ್ತಾನೆ
ಯಾರನ್ನೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಯಾವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನೂ ದೂರುವುದಿಲ್ಲ
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
ಬೆಳಕನ್ನು ಧರಿಸುವುದೆಂದರೆ, ಹೀಗೆ.

ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು? ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನ ಶಿಕ್ಷಕ.
ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ? ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.
ನೀವು ಎಂಥ ಜಾಣರಾದರೂ ಸರಿ
ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗೊತ್ತಿರದೇ ಹೋದರೆ
ಕಳೆದು ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತೀರಿ.

ಇದು ಪರಮ ರಹಸ್ಯ.

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.