ತಾವೋ ತಿಳಿವು #50 ~ ಸಂತನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಅಲ್ಲ!

ಮೂಲ : ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದುಡಿಮೆ ಬೇಡ,
ಹೆದೆಯೇರಿಸಿದರೂ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮೈ ಮುರಿಯದಿರಲಿ,
ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕಾಣಿಸಲಿ,
ಕೆಲವನ್ನು ಹಲವೆಂದು ಬಗೆ,
ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾ
ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತು.

ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ಕೈಚಾಚದಿರುವುದರಿಂದಲೇ
ಸಂತ ಮಹಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ;

ಹುಲಿ ಏರಿ ಬಂದಾಗ
ಅವ ಓಡಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ
ಅದನ್ನು ಹಾರಿ ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ;

ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಂತೆಯೇ ಅವನಿಗೆ
ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಅಲ್ಲ.

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.