ತಾವೋ ತಿಳಿವು #57 ~ ತಾವೋ ತಕ್ಕಡಿಯ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಡಿ

ಮೂಲ : ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ತಾವೋ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ದಾರಿ
ಆದರೂ ಜನ, ಅಡ್ಡಹಾದಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕದಲದಿರಿ
ತಾವೋ ತಕ್ಕಡಿಯ ಮೇಲೆ
ಸದಾ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಡಿ

ಶ್ರೀಮಂತರ ಅರಮನೆಗಳು
ದೀಪಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವುದು,
ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳುವುದು,
ಔಷಧಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ
ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು,
ಉಳ್ಳವರು ಮೆರೆಯುವುದು,
ಬಡವರು ಸಾಯುವುದು,

ಇದೆಲ್ಲ ಹಗಲು ದರೋಡೆ 
ಅರಾಜಕತೆ
ತಾವೋ ಒಪ್ಪುವ ಮಾತಲ್ಲ.

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.