ಬೇಂದ್ರೆ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದರು : ಅರಳಿಮರ POSTER

ಬೇಂದ್ರೆ ಮಹರ್ಷಿ ಅರವಿಂದರ ಅನುಯಾಯಿ. ಅವರ ಪೂರ್ಣಯೋಗವನ್ನು ಅರೆದು ಕುಡಿದವರು. ಅರವಿಂದರ ಅನುಭಾವ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಯೇ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದ ಅಕ್ಷರ ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅಂಬಿಕಾತನಯದತ್ತ.
ಈ ಪೋಸ್ಟರ್’ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು, ಅರವಿಂದರ ಸಾವಿತ್ರಿ ಖಂಡ ಕಾವ್ಯದ ಅನುವಾದದ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ತುಣುಕು.

bendre

 

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.