ಸೂಫಿ ಇಬ್ನ್ ಅರಬಿ ಹೇಳಿದ್ದು : ಅರಳಿಮರ POSTER

ಪ್ರೇಮದ ಕಾರವಾನು ಯಾವ ಹಾದಿ ನಡೆಯುವುದೋ ಅದೇ ನನ್ನ ಧರ್ಮ. ನಾನು ಪ್ರೇಮ ಪಥಿಕ ! ~ ಇಬ್ನ್ ಅರಬಿ

ibn

ದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಿದೆ. ದ್ವೇಷ ಲೋಕವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ; ಪ್ರೇಮ ಬೆಸೆಯುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಜಡ – ಚೇತನಗಳ ನಡುವೆ, ಜೀವ – ಜೀವಗಳ ನಡುವೆ, ಮನಸ್ಸು – ಆಲೋಚನೆಗಳ ನಡುವೆ, ಆಲೋಚನೆ – ಕೃತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸೌಹಾರ್ದವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಸೌಹಾರ್ದದ ಕೀಲಿ ಕೈ ಪ್ರೇಮ. 

ಸೂಫಿ ಇಬ್ನ್ ಅರಬಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, “ಪ್ರೇಮದ ಕಾರವಾನು ಯಾವ ಹಾದಿ ನಡೆಯವುದೋ ಅದೇ ನನ್ನ ಧರ್ಮ” ಎಂದು. ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ ತುಂಬಿದ ಯಾತ್ರಿಕರ ಗುಂಪನ್ನು ಇಬ್ನ್ ಅರಬಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ನಡೆಯವ ದಾರಿ ಶಾಂತಿ – ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗಳ ದಾರಿ. ಪ್ರೇಮಿಗಳು ದ್ವೇಷ ಹಿಂಸೆಗಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಾರರು. ಅಂಥದೊಂದು ದಾರಿಯ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನೂ ಮಾಡಲಾರರು. 

ಪ್ರೇಮಿಗಳು ನಡೆಯುವ ದಾರಿ ಸರ್ವ ಮಂಗಳದ ದಾರಿ. ಸುಖ – ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ದಾರಿ. ಪ್ರೇಮವೇ ಧರ್ಮವಲ್ಲ, ಪ್ರೇಮ ನಡೆಯುವ ದಾರಿ ಧರ್ಮ. ಪ್ರೇಮವಷ್ಟೇ ನಡೆಯುವ ದಾರಿ ಧರ್ಮ. ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 

ಇಬ್ನ್ ಅರಬಿ ಇಂಥಾ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರೇಮ ಪಥಿಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ದಾರಿ ನಮ್ಮದೂ ಆದರೆ, ನಾವೂ ಅವನ ಸಹಪಯಣಿಗರೇ! ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲದ ಹಂಗಿಲ್ಲ…

 

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.