ಹೈಕೂಯಿನ್’ಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಯಾವುದು? : ಝೆನ್ ಸಂಭಾಷಣೆ

ಝೆನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೈಕೂಯಿನ್ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೇನ್’ಗಿಂತ, ಕಾರಿಗಿಂತ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯ ಪ್ರಯಾಣವೇ ನನಗಿಷ್ಟ ಅಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

zen haku

Leave a Reply