ತಿಳಿ ಬೆಳಗು : ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತ #9

ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳು ಅವು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮವು – ಪರರವು ಎಂಬ ಭೇದ ಇರಬಾರದು. ಅವನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿದರೂ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುತ್ತದೆ ಋಗ್ವೇದದ ಈ ವಾಕ್ಯ…

Rigveda

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply