ಶಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರೇಮದ ನಲವತ್ತು ನಿಯಮಗಳು : ನಿಯಮ #40

ಮೂಲ : ಶಮ್ಸ್ ಎ ತಬ್ರೀಝ್ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಪ್ರೇಮ ಇಲ್ಲದ
ಬದುಕಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು
ಊಹಿಸುವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯ.

ಹಾಗಾದರೆ
ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರೇಮ
ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆಗೆ ಕಾರಣ?

ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಅಲೌಕಿಕತೆಯೆ ?
ಅಥವಾ ಲೌಕಿಕದ ಬಣ್ಣ, ರುಚಿ, ವಾಸನೆಗಳೆ?

ದೈವಿಕದ ತಾದಾತ್ಮ್ಯವೆ?
ಅಥವಾ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬದುಕಿನ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳೆ?

ಪಶ್ಚಿಮದ ಶಿಸ್ತೋ ಅಥವಾ
ಪೂರ್ವದ ಅಂತಃಕರಣವೋ ?

ಹೀಗೆ ಪ್ರೇಮವನ್ನು
ಭಾಗ ಮಾಡಲು ಹೋದರೆ
ಭಾಗ ಮಾಡುವುದು
ಮುಗಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ
ಯಾವ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯಿಲ್ಲ
ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರೇಮ,
ಬದುಕಿನ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು
ತಣಿಸುವ ನೀರಾದರೆ,
ಪ್ರೇಮಿ,
ಬದುಕಿನ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು
ಜೀವಂತವಾಗಿಡುವ ಆತ್ಮ.

ಬೆಂಕಿ ನೀರನ್ನು ಪ್ರೇಮಿಸತೊಡಗಿದ
ಮೊದಲ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಹೊಸ ಹುರುಪಿನಿಂದ
ಮೈ ಮುರಿಯುವುದು.

39ನೇ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ : https://aralimara.com/2020/03/07/sufi-93/

ಈ ಕಂತಿನೊಂದಿಗೆ ‘ಶಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರೇಮದ 40 ನಿಯಮಗಳು ಸರಣಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಅರಳಿಮರದ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ನೀಡಿದ ‘ಅರಳಿ ಬಳಗ’ದ ಸದಸ್ಯರೇ ಆದ ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓದುಗರಿಗೆ ಈ ಸರಣಿ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿದಂಬರ ಅವರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬರಹಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿದ್ದೇವೆ. 

 

Leave a Reply