ಸೌಹಾರ್ದ ಬೋಧಿಸುವ ಋಗ್ವೇದದ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಋಗ್ವೇದದ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಕೂಡಿ ಬಾಳುವ ಆಶಯವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ…

 

1 Comment

  1. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಸಾಟಿ ದಾಟಿಸುವುದು ಭವಸಾಗರವ.ಎಂದಿಗಾದರೂ ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವೇ ಗತಿಯೆಂದು ನಂಬಿದೆ ನೋ ಮಂದಾರ ಹರ ಗೋವಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪುರುಷ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರವಿಠಲ ಹರೇಕೃಷ್ಣ

Leave a Reply