ಹರ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್… । ಜಿಡ್ಡು ಕಂಡ ಹಾಗೆ…

ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೋವಾಗದಂತೆ ನಾವು ವರ್ತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇದನ್ನೇ ಅಲ್ಲವೆ ನೀವು ತಿಳಿಯಬಯಸಿರುವುದು ? । ಜಿಡ್ಡು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೋವಾಗದಂತೆ ನಾವು ವರ್ತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇದನ್ನೇ ಅಲ್ಲವೆ ನೀವು ತಿಳಿಯಬಯಸಿರುವುದು ? ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಏನನ್ನೂ ಮಾತನಾಡದೇ, ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡದೇ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವಿರಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವರ್ತನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ; ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ನಿಜವನ್ನು ಬದುಕುವುದೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಹರ್ಟ್ ಮಾಡದಿರುವುದೋ? ಇದು ಎಷ್ಟು ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ.

ಯಾಕೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು, ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬಯಸುತ್ತೀರಿ ? ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವಾಗುವ ಅಥವಾ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಬದಲಾಗುವ ಭಯವೆ? ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಜನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದರೆ, ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ನಿಜವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಿರಿ. ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸತ್ಯದಿಂದ ದೂರ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ನೀವು ಗುರುತಿಸಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಿರಾದರೆ , ನಿಮ್ಮ ಈ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಯಾರು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ಖಂಡಿತ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ದೂಡಬಲ್ಲದು.

ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು ? ಆ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ನೋವಾಗಬಹುದೆಂದು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುವುದೆ? ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವುದೇ? ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದೇ? ಇದು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆತನ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಚಾತನವಿದ್ದಾಗ ನೋವು ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಪರಸ್ಪರರಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply