ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಅಗಾಥಾ ಕ್ರಿಸ್ತೀ’ : ಅರಳಿಮರ Posters

ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಲೇಖಕಿ ಅಗಾಥಾ ಕ್ರಿತಿ (ಅಗಾಥಾ ಕ್ರಿಸ್ಟೀ) ಅವರ ಹೊಳಹುಗಳ 10 ಪೋಸ್ಟರ್`ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ… । ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Leave a Reply