ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ : ಜನವರಿ 8

ಹೇಮಂತ ಋತು ಪುಷ್ಯ ಮಾಸ ಶುದ್ಧ ಷಷ್ಠಿ

ಇಂದಿನ ವಿಶೇಷಗಳು:

ತುಳುಷಷ್ಠಿ, ಕೋಲ್ಪೆ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಉತ್ಸವ,

ಘಾಟಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ರಥ,

ವಗೇನಾಡು ಸುಬ್ಬರಾಯ ಉತ್ಸವ,

ತರೀಕೆರೆ ರಥ, ಕೊಲ್ಲೂರು ರಥ,

ಪಾವಗಡ/ನಾಗಲಮಡಿಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಥ,

ತರೀಕೆರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಥ,

ಮಧುಗಿರಿ/ಗುಟ್ಟಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋ. ತೆರಿಯೂರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಥ,

ಹುನಗುಂದ /ಯಡಹಳ್ಳಿ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಪುರಣಾರಂಭ,

ಧಾರವಾಢ ಕೆಲಗೇರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗಣಪತಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ

Leave a Reply