ಅರಳಿಮರ Posters : ವಿವೇಕಾನಂದರ 6 ಹೇಳಿಕೆಗಳು

ವಿವೇಕಾನಂದರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ….

1. ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿರಿ!

2. ಪ್ರೇಮವೆಂಬ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು

swamiji 3

3. ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯ

swamiji 1

4. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ

vivi

5. ಶಕ್ತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ

vivi3

6. ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಶಕ್ತಿ

vivi

Leave a Reply