ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ : ಜನವರಿ 18

ಹೇಮಂತ ಋತು ಪುಷ್ಯ ಮಾಸ ಬಹುಳ ಪಾಡ್ಯ

ಇಂದಿನ ವಿಶೇಷಗಳು:

ಉಡುಪಿ ಪರ್ಯಾಯ,

ತಡಗಜೆ ವರ್ಧಂತಿ,

ಅಗಡಿ ಶಿವಯೋಗಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯದಿನ,

ಬ್ಯಾಡಗಿ /ಅಣೂರ ಬನಶಂಕರಿದೇವಿ ರಥ,

ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಗುದ್ದೇಶ್ವರ ರಥ

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply