ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ : ಜನವರಿ 28

ಹೇಮಂತ ಋತು ಪುಷ್ಯ ಮಾಸ ಬಹುಳ ಏಕಾದಶಿ

ಇಂದಿನ ವಿಶೇಷಗಳು:

ಸರ್ವತ್ರ ಏಕಾದಶಿ, ಷಟ್‍ತಿಲ ಏಕಾದಶಿ

ಲಾಲಾ ಲಜಪತರಾಯ ಜನ್ಮದಿನ

ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಥ,

ಕೋಟಗಲ್ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ಉತ್ಸವ,

ಧಾರವಾಡ ಕೃಷ್ಣಾನಂದಸ್ವಾಮಿ ಆರಾಧನೆ

Leave a Reply