ತಾವೋ ತಿಳಿವು #46 : ಯಾರು ಈ ಸಂಯಮಿಗಳು?

ಮೂಲ : ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು
ತಕ್ಕಡಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ
ತಕ್ಕಡಿ ಹಿಡಿಯುವವನ ಸಂಯಮವೂ
ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ.

ಯಾರು ಈ ಸಂಯಮಿಗಳು?
ರುಚಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಕರಾರು ಮಾಡದವರು,
ಆಕಾಶವನ್ನು ಮೈತುಂಬ ಹೊದ್ದವರು,
ಬೆಳಕಿನಂತೆ ಹಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವವರು,
ಪರ್ವತಗಳಂತೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಾಲೂರಿ ನಿಂತವರು,
ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಬುತ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ
ಕಣ್ಣಿಗೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಉಣ್ಣುವವರು.
ಕಣ್ಣಳತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೈಲಿಗಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದವರು.

ಅವರು ಯಾವುದನ್ನೂ ಕಟ್ಚಿಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ
ಅಂತೆಯೇ ಅವರಿಗೆ
ಯಾವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ.

ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನು ಕಾಡುವಂತೆ
ಅವರು ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಾರೆ.

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.