ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಆನೆಯನು ಕಟ್ಟಿ… ಈ ದಿನದ ಸುಭಾಷಿತ

ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ, ಬೋಧಿಚರ್ಯಾವತಾರದಿಂದ…

ಬುದ್ಧಶ್ಚೇಚೇಚ್ಚಿತ್ತಮಾತಂಗಸ್ಮೃತಿರಜ್ಜ್ವಾ ಸಮಂತತಃ।
ಭಯಮಸ್ತಂಗತಂ ಸರ್ವಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಕಲ್ಯಾಣಮಾಗತಮ್॥

ಅರ್ಥ: ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಆನೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕೂ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಧ್ಯಾನವೆಂಬ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಭಯಗಳೂ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಒಳಿತೇ ಆಗುತ್ತವೆ.

ತಾತ್ಪರ್ಯ: ಮನಸ್ಸಿನ ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಯದ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಭೂತಕಾಲವನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುವುದೋ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಈ ಆತಂಕಗಳು ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗದ ಆನೆಯಂತೆ ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ತೊನೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧ್ಯಾನವೆಂಬ ಹಗ್ಗದ ಮೂಲಕ ತೊನೆದಾಡುವ ಈ ಆನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದರೆ, ಯೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಹೋಗಿ ಮನಸ್ಸು ನಿಶ್ಚಲವಾಗುತ್ತದೆ, ಭಯವೂ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.