ಪಾಂಡಿತ್ಯವೆಂದರೆ ಇದೇ… । ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ

ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ, ಸಮಯೋಚಿತ ಪದ್ಯಮಾಲಿಕೆಯಿಂದ…

ಇದಮೇವ ಹಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ಚಾತುರ್ಯಮಿದಮೇವ ಹಿ ।
ಇದಮೇವ  ಸುಬುದ್ಧಿತ್ತ್ವಮಾಯಾದಲ್ಪತರೋ ವ್ಯಯಃ ॥ ಸಮಯೋಚಿತಪದ್ಯಮಾಲಿಕಾ ॥
ಅರ್ಥ: ಪಾಂಡಿತ್ಯವೆಂದರೆ ಇದೇ, ಜಾಣ್ಮೆಯೆಂದರೆ ಇದೇ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ – ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು. 

ತಾತ್ಪರ್ಯ: ಪಾಂಡಿತ್ಯವೆಂದರೆ ಬರೀ ಶಬ್ದಜಾಲವನ್ನು ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಕಲಿತಿದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು, ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು. ಇದನ್ನೇ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಣದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸುಭಾಷಿತದಲ್ಲಿ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೇ, ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸರಿಯಾದ ಸಲಹೆಯೇ. ದುಡಿಮೆ ಎಷ್ಟೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಜಾಣತನ. ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಜನಪದೀಯರು “ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು” ಎಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದಲ್ಲವೆ?

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.