ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ : ಜನವರಿ 29

ಹೇಮಂತ ಋತು ಪುಷ್ಯ ಮಾಸ ಬಹುಳ ದ್ವಾದಶಿ

ಇಂದಿನ ವಿಶೇಷಗಳು:

ಗಂವ್ಹಾರ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾನಂದ ಆರಾಧನೆ,

ಏಕಚಕ್ರನಗರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಆರಾಧನೆ,

ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಮಠ ರಥ,

ಹಾನಗಲ್ಲ /ಬಾಳಂಬೀಡ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ಗಂಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಜಾತ್ರೆ,

ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ

Leave a Reply