ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ : ಜನವರಿ 31

ಹೇಮಂತ ಋತು ಪುಷ್ಯ ಮಾಸ ಬಹುಳ ಚತುರ್ದಶಿ

ಇಂದಿನ ವಿಶೇಷಗಳು:

ಸೂಡಿ ಮಹಾಂತಸ್ವಾಮಿ ಪುಣ್ಯದಿನ,

ಸುತ್ತೂರು ಶಿವರಾತ್ರೀಶ್ವರ ರಥ,

ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ ಪುಣ್ಯದಿನ

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply