ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ : ಜನವರಿ 31

ಹೇಮಂತ ಋತು ಪುಷ್ಯ ಮಾಸ ಬಹುಳ ಚತುರ್ದಶಿ

ಇಂದಿನ ವಿಶೇಷಗಳು:

ಸೂಡಿ ಮಹಾಂತಸ್ವಾಮಿ ಪುಣ್ಯದಿನ,

ಸುತ್ತೂರು ಶಿವರಾತ್ರೀಶ್ವರ ರಥ,

ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ ಪುಣ್ಯದಿನ

Leave a Reply