ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ! : Tea time story

ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಸ್ರುದ್ದೀನ್, ಅವಳ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ!?

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply