ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ! : Tea time story

ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಸ್ರುದ್ದೀನ್, ಅವಳ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ!?

Leave a Reply